Voorwaarden en voorzieningen zijn
 • elektra-aansluiting van 12 volt. incl. stopcontact
 • aanwezig 4 spots en 2 x 2 knijpspots (zie foto's galerie)
 • niet boren
 • ophangsysteem: L-profiel incl. haakjes en nylondraad (zie foto's galerie)
 • niet schilderen
 • geen overlast
 • schoon opleveren na gebruik
 • afbouw dient plaats te vinden binnen een dag en opbouw op de daarop volgende dag
 • de kunstenaar bouwt de expositie zelf op en breekt af onder toezicht van de adviesgroep
 • de kunstenaar zorgt zelf voor transport
 • het tentoongestelde werk is verzekerd tot een bedrag van 3000 euro, alles wat daarboven uitkomt is voor eigen risico
 • indien de getoonde kunstwerken verkocht worden, worden deze niet tijdens de expositie verwijderd
 • de kunstwerken blijven tentoongesteld voor de duur van de expositie
 • het bestuur beheert de sleutel

Budget
De stichting beschikt niet over liquide middelen om de kunstenaar een vergoeding te bieden. Daartegenover staat dat de stichting geen provisie vraagt over verkocht werk.