Info ANBI vermelding

Info tbv ANBI vermelding

Naam  Stichting van Urinoir tot Galerie
RSIN 8502 15 432
Postadres: p/a C. Speelmanstraat 35
E mail: info@galerieurinoirbezet.nl
Doelstelling:  De stichting heeft ten doel het exploiteren van een galerie in een (voormalig) urinoir op het dorpsplein te Lonneker, zomede het in stand houden van het pand.
Beleidsplan/beloningsbeleid ( zie plan)
Bestuur van de Stichting bestaat uit:
Maarten Witteveen, voorzitter
Peter van Roosmalen: secretaris
Dick ten Kate: penningmeester
Activiteitenoverzicht: de activiteiten worden op de homepage vermeld
Financiële verantwoording