Expositie 16
Marcel Duchamp
Willem Jakobs &
Pieter Drift
juli - okt 2015

De samenwerking tussen Willem Jakobs & Pieter Drift is in
2012 tijdens kunstfestival ‘Flatsival’ te Malburgen ontstaan.
Sindsdien hebben ze al een aantal projecten succesvol
uitgevoerd. Ze trachten elke keer weer de mensen op een
andere manier naar hun dagelijkse omgeving te laten
kijken meestal middels een witte tafel en twee witte stoelen.
Veelal maken ze gebruik van alledaagse voorwerpen.
Het zijn overigens niet altijd readymades. De tafel en
stoelen zijn bijvoorbeeld door hen zelf vervaardigd.
Ook met de humoristische manier van kunst maken van
Marcel Duchamp voelen Willem Jakobs & Pieter Drift zich
verwant. Het draait om de kwinkslag, de onverwachte draai.
 
Dat in Galerie Urinoir Bezet een ode moest komen aan
Marcel Duchamp was voor Jakobs en Drift niet meer
dan logisch. De plek schreeuwde erom.
 
Eerbetoon aan Marcel Duchamp
‘Eerbetoon aan Marcel Duchamp’ is een kunstproject
omdat ze zich schatplichtig voelen aan deze dadaïst.
Hij was de eerste kunstenaar die een alledaags voorwerp
presenteerde als een kunstwerk (een readymade).
Marcel Duchamp monteerde in 1913 al een fietswiel op
een krukje. In 1917 zond hij ‘Fountain’, een liggend
industrieel vervaardigd urinoir, gesigneerd met
‘R. Mutt 1917’ anoniem in voor een expositie te New York.
Het werd geweigerd door de organisatie. Ze zagen
het als een belediging. Zijn werk bleek een mijlpaal
voor de hedendaagse beeldende kunst.
Duchamp riep hiermee kunst-filosofische vragen op over
de aard en functie van kunst. In 2004 werd ‘Fountain’
door een panel van vijfhonderd kunstkenners
verkozen tot invloedrijkste kunstwerk van de 20e eeuw.
 
Op hun facebookpagina
facebook.com/WillemJakobsEnPieterDrift
houden ze een logboek bij van al hun projecten.