Sponsoring Urinoir

De kleinste galerie van Nederland zoekt partners. Partners om de galerie de komende jaren te steunen en exposities mogelijk te maken.
Welke bedrijven en/of particulieren willen die uitdaging aan gaan.
Jaarlijks is ca. € 1.000,-- nodig om de galerie te exploiteren. Een deel zal worden gedekt door subsidies en fondsenwerving.
Wat krijgt u daarvoor? We houden u op de hoogte van de exposities in onze galerie, naamsvermelding op onze website en vermelding bij de galerie. Daarnaast willen we regelmatig een aan de galerie gerelateerde speciale uitgave laten maken. Voor belangstellenden is die te koop, u als sponsor ontvangt deze als blijk van waardering.
U kunt zich aanmelden via ons e-mail adres info@vanurinoirtotgalerie.nl of het
e-mail adres van ondergetekende dc.ten.kate@kpnmail.nl
En wij nemen contact met u op.

Namens het bestuur

Dick ten Kate, penningmeester
p/a C. Speelmanstraat 35 7535 ZA Enschede