Stichting galerie urinoir bezet

De stichting van Urinoir tot Galerie heeft ten doel het exploiteren van een galerie in een voormalig urinoir op het Dorpsplein in Lonneker, zomede de instandhouding van het gebouw.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het werven van gelden en het tentoonstellen van kunst in de breedste zin des woords.

Bestuur en kunstcommissie
contacpersoon en penningmeester Dick ten Kate
lid Maarten Witteveen 
lid Peter van Roosmalen