Pot voor lidmaatjes (donateurs)

Draagt u het urinoir van Lonneker een warm hart toe?
De pot voor lidmaatjes van het urinoir ondersteunt de stichting met sympathie en geld, waarmee een aantal structurele kosten van de galerie kan worden gefinancierd.
Denkt u nu: 'dat lidmaatje worden van het urinoir, dat lijkt me wel wat?', dan kunt u uw donatie storten op banknummer 16.09.25.789 t.n.v. stichting van Urinoir tot Galerie te Enschede o.v.v. pot voor lidmaatjes van het urinoir.

of ...

U hoeft enkel een e-mailtje met uw gegevens te sturen naar info@galerieurinoirbezet.nl. Het bestuur wil u graag als lidmaatje verwelkomen. Daarna ontvangt u een welkomsbrief en een machtigingskaart voor uw donatie ten gunste van de stichting van urinoir tot galerie. Aansluitend krijgt u een factuur die fiscaal aftrekbaar is.